โครงการฝึกอบรมหลักสูตรครูวิปัสสนา รุ่นที่ ๓

สมัครทางไปรษณีย์/ออนไลน์ : ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ (เท่านั้น)
สมัครด้วยตนเอง : ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ที่อยู่ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

ทุนพระสงฆ์

1 มิถุนายน 2566

โครงการอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 3

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2566 ฝึกอบรม 15 วัน สถานที่ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ตั้นแต่วันที่ 10 กรกฏาคม – 24 กรกฏาคม 2566

ทุนพระสงฆ์

30 พฤษภาคม 2566

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการถวายทุนการศึกษาพระราชทานของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

ที่ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 16 วัดพระธาตุดอยเวียง ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระธรรมจาริกทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 2

ทุนพระสงฆ์

27 เมษายน 2566

พระธรรมจาริกทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 2

พระธรรมจาริกทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2565 ในด้านการเผยแผ่ธรรมะบนดอย จัดกิจกรรมการปฏิบัติธรรม ในพื้นที่ปฏิบัติศาสนกิจบนดอยอมก๋อย ณ วัดอาศรมพระธรรมจาริกตุงลอย ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2566

ทุนพระสงฆ์

21 มีนาคม 2566

องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระธรรมจาริกทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 2

ที่ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 16 วัดพระธาตุดอยเวียง ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระธรรมจาริกทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 2

ทุนพระสงฆ์

6 ธันวาคม 2565

องคมนตรี เชิญผ้าไตรพระราชทาน ประกอบพิธีทอดผ้าป่าถวายเป็นพระราชกุศล และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เชิญผ้าไตรพระราชทาน ประกอบพิธีทอดผ้าป่า ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ทุนพระสงฆ์

15 พฤศจิกายน 2565
1 2