พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสานพระราชปณิธานในการสนับสนุนให้พระสงฆ์และสามเณรมีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาขั้นสูง ในโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสานพระราชปณิธานในการสนับสนุนให้พระสงฆ์และสามเณรมีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาขั้นสูง ในโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

แหล่งที่มา : https://s.ch7.com/413212