โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จัดพิธีแสดงพระธรรมเทศนา โดย พระธรรมพัชรญาณมุนี (ฌอน ชยสาโร)

โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ขอเชิญร่วมรับชมการแสดงพระธรรมเทศนา “ให้โอกาสพุทธธรรมบ้าง” โดย พระธรรมพัชรญาณมุนี (ฌอน ชวสาโร) ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (NBT 2HD ช่อง 2) ในวันอังคาร ที่่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 19.00 น. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2564

แหล่งที่มา : KSTM channel