โครงการอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 3

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2566 ฝึกอบรม 15 วัน สถานที่ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ตั้นแต่วันที่ 10 กรกฏาคม – 24 กรกฏาคม 2566

คุณสมบัติผู้สมัคร (พระภิกษุ 65 รูป สามเณร 10 รูป)

  • พระภิกษุ ที่มีสัญชาติไทยอายุไม่เกิน 60 ปี พรรษา 3 ขึ้นไป จบนักธรรมเอก หรือเปรียญธรรม 3 ประโยคขึ้นไป
  • สามเณร ที่มีสัญชาติไทย นักธรรมเอก, เปรียญธรรม 6 ประโยคขึ้นไป
  • เคยผ่านหลักสูตรการอบรมพระนักเทศน์ของคณะสงฆ์ หรือมีความสนใจใฝ่รู้ฝึกฝนในการเทศนา มีปฏิปทา ศีลาจารวัตร หรือคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ
  • ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ตามรายละเอียดระเบียบการรับสมัครพร้อมหลักฐานประกอบ ส่งเอกสารการสมัครไปที่

โครงการอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง สำนักงานองค์การเผยแผ่
วัดประยุรวงศาวาส เลขที่ 24
แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10600

ดาวน์โหลด ระเบียบการและใบสมัคร
https://drive.google.com/file/d/1fkyBuy1ksRbYPPxbpsbMVHVTCQ4HYKZW/view

สมัครกูเกิลฟอร์ม ได้ที่ลิงก์ด้านล่าง
https://docs.google.com/forms/d/1YNtjXi7MYjsZsPbhKXH2NjTsE5xDhMYI2vWcUD5g2Sw/edit#responses

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
องค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาส
02-465-5592, 081-371-4650