นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี และ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รับมอบเงินบริจาคโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

วันอังคาร ที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี และ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รับมอบเงินบริจาคจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำนวน 1,000,000 บาทถ้วน ณ ห้องรับรองชั้น 2 ทำเนียบองคมนตรี เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เพื่อสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

ที่มา :