องคมนตรี เป็นประธานในพิธีแสดงพระธรรมเทศนา เทศนาธรรม 4 ภาค ทั่วไทย ครั้งที่ 2 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

องคมนตรี เป็นประธานในพิธีแสดงพระธรรมเทศนา เทศนาธรรม 4 ภาค ทั่วไทย ครั้งที่ 2 (หนเหนือ) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีแสดงพระธรรมเทศนา “เทศนาธรรม 4 ภาค ทั่วไทย” ครั้งที่ 2 (หนเหนือ) ซึ่งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น โดยเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของโครงการ “เทศนาธรรม 4 ภาค ทั่วไทย” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาในรูปแบบของการแสดงพระธรรมเทศนาในภูมิภาคต่าง ๆ ประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ รวม 4 ครั้ง

โดยมีการปาฐกถาธรรมพิเศษโดยพระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร การแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 1 และพระครูปลัดธีร์นวัช ญาณสิทฺธิวาที

ที่มา : CH7