นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี และ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รับมอบเงินบริจาคโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

วันอังคาร ที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี และ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รับมอบเงินบริจาคจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำนวน 1,000,000 บาทถ้วน

ทุนพระสงฆ์

17 กรกฎาคม 2566

ประธานองคมนตรี รับมอบเงินสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2565 และเป็นประธานในพิธีเปิดเว็บไซต์โครงการฯ

ที่หอประชุมเกษม จาติกวณิช การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดนนทบุรี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย พร้อมคณะองคมนตรี รับมอบเงินจากสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ในฐานะประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัทในกลุ่ม กฟผ. จัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2565

ทุนพระสงฆ์

24 สิงหาคม 2565