องคมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีแสดงพระธรรมเทศนา เทศนาธรรม 4 ภาค ทั่วไทย ครั้งที่ 4 (หนกลาง)

นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดพิธีแสดงพระธรรมเทศนา “เทศนาธรรม 4 ภาค ทั่วไทย” ครั้งที่ 4 (หนกลาง) ณ อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ทุนพระสงฆ์

23 พฤษภาคม 2567

องคมนตรีเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมพระธรรมกถิกาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2567

พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมพระธรรมกถิกาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2567 ซึ่งวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดขึ้น

ทุนพระสงฆ์

17 พฤษภาคม 2567

องคมนตรี เป็นประธานพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 4

ที่อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 4 ซึ่งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ร่วมกับองค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร จัดขึ้น

ทุนพระสงฆ์

7 พฤษภาคม 2567

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานใน “พิธีรับมอบเงิน เพื่อสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย”

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เป็นประธานในพิธี รับมอบเงินเพื่อสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ ห้องประชุมชั้น 1 ทำเนียบองคมนตรี

ทุนพระสงฆ์

30 เมษายน 2567

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 4

ที่อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 4

ทุนพระสงฆ์

25 เมษายน 2567

องคมนตรี เป็นประธานในพิธีแสดงพระธรรมเทศนา เทศนาธรรม 4 ภาค ทั่วไทย ครั้งที่ 2 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีแสดงพระธรรมเทศนา “เทศนาธรรม 4 ภาค ทั่วไทย” ครั้งที่ 2

ทุนพระสงฆ์

5 เมษายน 2567
1 2 7