พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธีการแสดงพระธรรมเทศนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม

วันอังคาร ที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ปรธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธีการแสดงพระธรรมเทศนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ

ทุนพระสงฆ์

19 กรกฎาคม 2566